Osłony tylne rozrusznika

kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 30.20, H.1 [ mm ] : 14.30, O.1 [ mm ] : 40.20
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 32.00, H.1 [ mm ] : 21.10, O.1 [ mm ] : 46.10
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 20.40, O.D.1 [ mm ] : 28.00, H.1 [ mm ] : 14.30, O.1 [ mm ] : 40.20
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 16.70, O.D.1 [ mm ] : 23.90, H.1 [ mm ] : 17.90
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 52.00, H.1 [ mm ] : 3.00, O.1 [ mm ] : 49.00
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 18.40, H.1 [ mm ] : 20.00, O.1 [ mm ] : 43.00
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 18.30, H.1 [ mm ] : 20.00, O.1 [ mm ] : 43.10
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 18.20 , O.D.1 [ mm ] : 19.40 , H.1 [ mm ] : 20.40 , O.1 [ mm ] : 43.80
kategoria: Osłony tylne rozrusznika Zamiennik dla:
I.D.1 [ mm ] : 25.20 , O.D.1 [ mm ] : 38.00 , H.1 [ mm ] : 9.40 , O.1 [ mm ] : 42.20