Bieżnie i przekładnie rozruszników

kategoria: Przekładnie z bendiksem rozrusznika Zamiennik dla: Briggs Stratton
Teeths [ qty ] : 16, I.D.1 [ mm ] : 10.00, O.D.1 [ mm ] : 50.80, O.D.2 [ mm ] : 40.10, L.1 [ mm ] : 35.70, L.2 [ mm ] : 25.60, Obrót : ACW
kategoria: Bieżnie przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 46.40, I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.60, O.D.2 [ mm ] : 58.60, L.1 [ mm ] : 26.40, Teeths [ qty ] : 37
kategoria: Przekładnie rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
L.1 [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10
kategoria: Przekładnie rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10
kategoria: Bieżnie przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, O.D.2 [ mm ] : 65.00, L.1 [ mm ] : 31.30, L.2 [ mm ] : 7.20, Teeths [ qty ] : 42
kategoria: Bieżnie przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 53.00, O.D.1 [ mm ] : 86.50, L.1 [ mm ] : 14.00, Teeths [ qty ] : 42
kategoria: Bieżnie przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, L.1 [ mm ] : 28.20
kategoria: Bieżnie przekładni rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 74.00, L.1 [ mm ] : 32.40
kategoria: Przekładnie rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
L.1 [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10
kategoria: Przekładnie rozrusznika Zamiennik dla: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, Teeths [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10