AS-PL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

0000-00-00

 

AS-PL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa AS-PL Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji „Części samochodowe i lotnicze"
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Oś priorytetowa 3: „ Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Działanie 3.3: „ Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałanie 3.3.3: „ Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cel projektu:
Rozwój działalności eksportowej poprzez pozyskanie partnerów na nowych rynkach zagranicznych. 

Cel główny stał się podstawa do wyodrębnienia szczegółowych celów przedsiębiorstwa;

  1. Wzrost produkcji i obrotów ze sprzedaży na eksport
  2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych
  3. Zwiększenie rozpoznawalności marki "AS"
  4. Zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży spółki
  5. Stabilność finansowa i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
  6. Promocja Marki Polskiej Gospodarki

Celem długoterminowym w kontekście marki "AS" ma być rozpoznawalność marki na rynkach zagranicznych.

Efektem rozwijanej działalności eksportowej będzie reinwestowanie zysków i samodzielna działalności B+R oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, co pozwoli na wzrost konkurencji na rynkach zagranicznych. Realizacja przedstawionych celów przełoży się na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki i promocję Polski jako atrakcyjnego partnera handlowego.

Okres realizacji projektu:  04/2019-12/2020
Wartość projektu: 714 900,00 zł.
Wartość dofinansowania: 428 940,00 zł.

wróć